Charcuterie 2

Sjoerd Mulder en meneer Wateetons mogen dan een aardig boekjeover Worst geschreven hebben, er zijn er die dat beter kunnen. Vaktechnisch, in ieder geval. Of het op stapel staande worst- en vleeswarenboek een even grote grapdichtheid of even strakke vormgeving heeft valt te bezien. En duurder is het ook. Maar met de inhoud zit het vast en zeker goed. Deze wordt namelijk vastgesteld door de vaktechnische koning der Worst en Vleeswaren Paul van Trigt. Eerder schreef hij Charcuterie (1), waar meneer gematigd enthousiast over was, vooral omdat het zoveel méér had kunnen zijn. Paul luisterde (meneer’s worstvingers reiken ver, dat begrijpt u) en maakte ‘Charcuterie 2 – het praktijkhandboek voor de professionele worst- en vleeswarenbereiding‘.  Hier een glimmend voorproefje van de vette inhoud. Verplichte kost voor de worstmaker die na Over Worst en/of één van meneer’s workshops ook de allerfijnste kneepjes van het worst (en vleeswaren)vak wil leren.

Charcuterie 2 is verkrijgbaar via de site van Paul van Trigt.

Geef een reactie